Doon Tayo sa “MAS”

Kapag bumabagyo, ipinagdarasal kong mawala ang baha, ang takot, ang sakuna. Hindi ko ipinapanalanging tumila ang ulan o mawalan ng pasok sa eskwela o opisina.

Kapag may sakit si Aia, mas ipinagdarasal kong kayanin ng katawan niya ang sakit at lumakas ang kanyang resistensiya.

Kapag may naaagrabyado akong tao, may konsensiyang nagsasabi sa aking mali ang ginagawa ko. Minsan matagal kasi nilalabanan mo. Minsan naman mabilis lang dahil epektibo ata ang dasal kong gabayan Niya ako.

Kapag ako naman ang naaagrabyado, hindi ko ginugustong mamatay agad itong mga taong ito. Masarap silang balian ng buto sa panaginip pero mas magaan kung ipasa-Diyos ko nalang sila.