Tamang Timpla

Hindi naman talaga unfair ang nasa itaas.

Hindi kailanman.

Hindi Siya nagbibigay ng kulang o sobra.

Laging tama lang.

Laging sapat.

Kung ano ang para sa atin, iyon ang nakukuha natin.

Nasa ating mga binibigyan kung paano natin ito tinatanggap.

Tayo ang gumagawa ng ikau-uha natin.

Tayo ang lumilimita sa mga pwede pang mangyari sa atin.

4.30.10

a note ng (nagkukunwaring) writer..

Kaming mga manunulat, sa mundo ng imahinasyon at pangarap kami nakatira.

Isang paraiso kung saan pag-ibig ang nagsisilbing mahika at lapis ang nagsisilbing magic wand.

Ang bumubuhay sa amin?..

ang mga multong hindi nakikita ng mga taong normal.

Nabuhay kami para ilagay namin ang mga multong ito sa harap niyo hindi para kayo ay sindakin kundi para lahat tayo ay mamulat sa katotohanang walang taong bulag yung iba wala lang pakialam!