Para kay Aurora

Darating ang araw
na magiging mabagal ang mundong gagalawan mo
mas mabagal pa sa gusto mong kilos mo
sana piliin mo ang magpasensiya

Darating ang araw
masasaktan ka.
At kapag nasaktan ka
sana piliin mo ang magmahal

Darating ang araw
magkakasala sila sa iyo.
At kapag nakaramdam ka ng galit
sana piliin mo ang magpatawad

Darating ang araw
na hindi na magiging sapat
ang kung anong kaya mo
Pwede kang umiyak
At sana piliin mo ang lumaban
at magpatuloy

Darating ang araw
o gabi
na hindi mo maaaninag ang nilalakaran mo
Wala man ako para bigyan ka ng liwanag
Pero sana piliin mo ang mangapa
at galingan mo ang pagkapa

Darating ang mga araw na ito.
Darating sila nang paulit-ulit.
Hindi lang isang beses
Hindi lang ilang beses

Pero sana piliin mo ang
sumubok ulit
kahit paulit-ulit

Para ito kay Aurora
At sa ina niya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s