Tumalikod

Hindi ka niya tinalikuran
dahil may nakita siyang iba
Hindi ka niya iniwan
para sumama sa iba
Walang iba.
Natagpuan lang niya
ang sarili niya.
At hindi siya nag-iba
Siya pa rin siya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s