Unselfishness

Hindi naman mawawala itong nararamdaman
Natutunan ko lang paano gamitin sa tamang paraan
Itong pag-ibig na ito ang magdadala sa akin para gumawa ng maganda
Dahil ang tunay na pagmamahal
Hindi lang para sa iisa
Dapat lahat ng tao napapasaya