When Will I Stop

I write
What I feel

I feel
Then I write

I reread
I stop
To feel

I know
One day
I will stop writing
That same day
I stop feeling

Pen, Pain, Poetry

I am thankful for the pens you gave me

I will use them for prose and poetry

I am grateful for the pain you’ve caused me

I will soon write the most beautiful story

Unselfishness

Hindi naman mawawala itong nararamdaman
Natutunan ko lang paano gamitin sa tamang paraan
Itong pag-ibig na ito ang magdadala sa akin para gumawa ng maganda
Dahil ang tunay na pagmamahal
Hindi lang para sa iisa
Dapat lahat ng tao napapasaya